Lover og avtaler

Hovedavtalen og lovverket er de overordnede kjørereglene i arbeidslivet. Slike kjøreregler skaper trygghet og forutsigbarhet både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det betyr ikke at disse kjørereglene er nøytrale. De utformes og endres etter styrkeforholdet mellom de tre partene i arbeidslivet: fagbevegelsen, arbeidsgiverne og staten.


Hovedavtalen

Hovedavtalen Hovedavtalen er en avtale mellom Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hovedavtalen omtales gjerne som arbeidslivets grunnlov, og ble etablert i Norge i 1935. Hovedavtalen regulerer viktige områder som:

  • Organisasjonsretten og forhandlingsretten
  • Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Vernearbeid og bedriftshelsetjeneste
  • Permitteringer
  • Ansiennitetsreglene
  • Særavtaler
  • Bedriftenes informasjonsplikt
  • Intensjonsavtaler om samarbeid


Lovverket

Stortinget har vedtatt en rekke lover som både regulerer arbeidslivet og som angår deg som arbeidstaker. En viktig lov som regulerer arbeidslivet er Arbeidsmiljøloven som blant annet regulerer arbeidstid og ansettelsesvilkår. Men det finnes mange andre lover som angår deg som arbeidstaker; Ferieloven, loven om fagopplæringen – Opplæringsloven, ansattes rett til representasjon i styrer og bedriftsforsamlinger gjennom Aksjeloven , Lov om lønnsplikt under permittering, og ikke minst loven om Folketrygd.

Fagforeningen sitter med kunnskap om dette lovverket, eller man henter kunnskap i LO, eller henviser til andre. Som medlem får du dra nytte av denne kunnskapen.

 

Oppdatert januar  2019