Utdanning

Du har kommet til siden for etter- og videreutdanning. Her finner du dokumenter som du kan bruke som medlem eller som tillitsvalgt.


LO stipend for utdanning

LOs utdanningsfond yter stipend til utdanning. Det kreves tre års sammenhengende medlemskap.. Søknadsfrist for helårskurs er 15 mai. Andre kurs fortløpende. Søknadsskjema finnes lettest via internett der man kan søke elektronisk. Eventuelt kan fagforeningen hjelpe deg med søknadsprosessen.


Stipend fra Landsoverenskomstens utdanningsfond. (Elbus-midlene)

Med bakgrunn i Landsoverenskomstens avtale om Elbus-ordningen kan det søkes om stipend til dekning av støtte til livsopphold i forbindelse med etterutdanning. Ta kontakt med fagforeningen eller forbundskontoret for mer informasjon. Administrasjon og forvaltning av ordningen er tillagt installasjonsutvalget for Landsoverenskomsten for elektrofagene i EL og IT Forbundet.

 

Oppdatert 27. april 2016