Medlemsmøte på Seim

Fagforeningens leder Ove Toska orienterer en lyhød forsamling om avtalefestet pensjon AFP

Ove Toska orienterer om AFP