Mekling starter 9 april

Meklingen mellom partene i mellomoppgjøret starter fredag 9 april. Fristen for mekling er satt til 10 april klokken 24.00. Dersom mekling ikke fører frem, kan det bli streik.

Se Fri Fagbevegelse for oversikt

https://frifagbevegelse.no/