Meklingsprotokollen fra nattens forhandlinger

Nå er protokollen fra nattens meklinger kommet. Se vedlegg.

protokoll_lok__0562010.pdf