Merkefest på Sjøhuset

Fredag 2. desember vart merkefesten avholdt på Stord i fagforeninga sine lokaler på Sjøhuset. Det var i år 20 som skulle ha merker, men berre 4 hadde mulighet til å delta.

Trond Løvstakken var på plass frå forbundet sentralt, og stod for utdelinga av merkene.

merkefest-stord-2016

Bilete frå venstre:

Sigurd Sævareid, Trond Løvstakken, Ottar Hope, Vidar Vaktskjold, Gunnar Saue, Svein Olav Smith