Merkefest på Stord i god tradisjon

Fredag 29 november ble det holdt merkefest på Stord.

 

 

 

Atle Rasmussen overleverer tenkeren til  Åge Andreassen  etter 50 års medlemskap

 

Jon Arne Handeland 25 år, Arnfinn Habbestad 50 år, Harald Skoglund 50 år Atle Rasmussen leder av Elektroarbeidernes Fagforening