Montørforum er kommet

Vårens utgave av Montørforum er nå trykket og skal være komt ut til medlemmene i papirform. Dersom du ikke har mottatt bladet som medlem, ta kontakt med fagforeningen.

Siden denne websiden nå er under endring til dynamisk visning, blir ikke bladet lagt ut her som pdf før etter sommerferien. Du kan likevel lese bladet her ved å se i denne flip-bok versjonen. Lykke til med interessant lesing.

Link til flip-bok versjon