Om Montørforum

Montørforum er medlemsbladet til Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, og kommer vanligvis ut to ganger i året.
Bladet har vært utgitt siden 1991.

Redaksjon for Montørforum er Medieutvalget, og fagforeningens leder er ansvarlig redaktør. Redaksjonen velges på Elektroarbeidernes Fagforening Vestland sitt årsmøte. Bladet Montørforum er reklamefritt og gratis, og finansieres i sin helhet gjennom fagforeningens bevilgninger.

Montørforum trykkes i et opplag på omlag 3200 og distribueres foruten til fagforeningens medlemmer også til nesten 100 eksterne mottakere innenfor fagbevegelse og samfunnsliv. Spørsmål om abonnement kan rettes til fagforeningen.

En nyvinning fra nummer 1-2015 er at bladet også kan leses som flip-bok over internett.

Les bladet som pdf

Les bladet som flip-bok

 

 

Oppdatert 1. september 2016