Møte for medlemmer av fagprøvenemndene 15 april

Fagutdanningsutvalget arrangerer møte for medlemmer av prøvenenmdene onsdag 15 april. Det er fremdeles mulig å melde seg på. Se invitasjon.

proevenemdene_-_fagutdanningsutvalget_2015.docx