Møte i tariffutvalget

Tariffutvalget avholder møte fredag 18. januar.
Saker på dagsorden er foruten opfølging etter Landstariffkonferansen også planlegging av aktiviteter og budsjett for 2008.
Kanskje blir det et akkordkurs på aktivitetsplanen også.