Mulig streik 10 april klokken 24.00

Mekling mellom LO og NHO i mellomoppgjøret starter 9 april. Det er varslet streik for 23.000 organiserte dersom mekling ikke fører frem.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sjekke og oppdatere  opplysningene på min side på EL og IT forbundet.

https://elogit.no/