Nedstegning av byggeplasser – kontakt fagforeningen

Fagforeningen har fått melding om flere bedrifter som planlegger å stenge ned byggeplasser på bakgrunn av nye og strengere  Korona tiltak. Vi minner om Hovedavtalen §7 som regulerer permitteringer. Se lenke til LO advokatene under bildet.

 

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/hva-tillitsvalgte-ma-passe-pa-ved-nedbemanninger/