Nei til vendbare senger på Gjøa plattformen

Fortsatt Vendbare senger på Gjøa. Statoil har bygget Gjøa med 100 enkeltmanns lugarer, hvorav 20 av disse er utstyrt med vendbare senger. Petroleumstilsynet ga derfor Statoil pålegg i slutten av juli om pålegg om å ikke innkvartere flere personer enn innretningen er utformet til, dvs 100 personer, om ikke noe ekstra ordinært i forhold til oppretting av sikkerheten. Statoil har klaget på vedtaket, og Arbeidsdepartementet har gitt pålegget utsatt iverksetting inntil klagen er avgjort. Elektroarbeidernes Fagforeningen støtter Ptil fult ut i deres tolkning av regelverket, og har kommentert klagen til Statoil gjennom Forbundet. Fagforeningens kommentarer kan leses her:

vendbaresenger_gjoea_1682010.pdf