Neppe norsk veto

FORELØPIG SEIER: De jubler ikke ennå, men de fagorganiserte i vest vant en foreløpig seier da Europaparlamentet endret forslaget til tjenestedirektiv. På bildet ses Jan Henrik Larsen (til høyre) og Ove Toska fra El- og It-forbundet, som var blant de mange tusen som demonstrerte Strasbourg før vedtaket. (Foto: Kjetil Elsebutangen, SCANPIX)

Skeptikerne hevder at teksten er vagt formulert. Forslagsstillerne sier de har snudd prinsippet på hodet og at de sosiale hensynene nå veier tyngst. Derfor er faren for sosial dumping blitt vesentlig mindre. Saken det dreier seg om, er Europaparlamentets vedtak av EUs tjenestedirektiv. Til tross for ulike tolkninger så langt, har trolig vestlig fagbevegelse gjennom vedtaket vunnet en foreløpig seier. Da blir det også vanskelig for LO i Norge å kreve at regjeringen skal nedlegge veto, og enda vanskeligere for regjeringen å gjøre det.

Det var torsdag Europaparlamentet gikk til avstemning over forslaget fra EU-kommisjonen om tjenestedirektivet. Målet med direktivet er å skape friere flyt av tjenester mellom medlemslandene og færre begrensninger på muligheten til å konkurrere på tvers av landegrensene. Som EØS-land vil direktivet også gjelde for Norge med mindre vi legger ned veto.

Kommisjonen hadde i forslaget sitt lagt til grunn det såkalte opprinnelseslandsprisnippet. Det vil si at bedrifter i for eksempel Polen skal kunne levere tjenester i Norge basert på lover og regler i Polen. Forslagsstillerne og landene i Øst-Europa mener dette vil være den beste måten for de nye medlemslandene å komme opp på samme økonomiske nivå, og dermed også lønns- og sosiale standard, som de gamle EU-landene. Derfor er det nå skuffelse i disse landene på tvers av partigrenser.

Sosialdemokratene og de radikale i Europaparlamentet har imidlertid gjort store forandringer i kommisjonens forslag. De sier at de med det nye vedtaket har snudd prinsippet på hodet. Nå skal konkurransen mellom bedrifter skje på grunnlag av lover og regelverk i de landene hvor tjenesten skal leveres. Det skal hindre at opparbeidede rettigheter i vestlige land svekkes.

Til tross for denne seieren er vestlig fagbevegelse ikke helt fornøyd. LO-sekretær Ellen Stensrud, som var i Strasbourg sammen med 60 fagorganiserte fra Norge og deltok i demonstrasjonene før parlamentsvedtaket, venter med å juble. Teksten er så uklar at hun vil ha en klar tolkning av den før hun kan love LO-støtte. Dessuten skal vedtaket gjennom nye runder i kommisjonen og Ministerrådet, før det blir en sluttbehandling i Europaparlamentet.

Det er imidlertid lite sannsynlig at vedtaket snus på hodet nok en gang. Da kan vi vanskelig tenke oss at det hele vil ende med norsk veto.

(Sarpsborg Arbeiderblad 20.02.2006)