Nettverk om forhandlingene: Ny minstelønnskamp?

Medlemsbladet Nettverk skriver på første dag av forhandlingene om noen av kravene i årets tarifforhandlinger på Landsoverenskomsten for elektrofagene. Du kan lese det her.

Her kan du lese det Nettverk skriver.

Her er det som Nettverk skriver:

Ny minstelønnskamp?
Kravene på landsoverenskomsten for elektrofag ble overlevert 25. mars. Men i ettermiddag starter forhandlingene for alvor mellom EL & IT og NELFO. Minstelønn blir en av flere.
Anette Hobæk Ravnsborg Publisert 26.04.2010 kl 11:15 Oppdatert 26.04.2010 kl 12:02

I tråd med LOs representantskapsmøtes retningslinjer, satser også EL & IT på å få til bedre ordninger for de lavlønte, og ikke minst for lærlingene. Samtidig vil de øke fastlønnssatsene og garantilønna for fagarbeidere og arbeidstakere uten fagbrev. – Vi ser for oss et stort løft, men ser ikke dette som reallønnsøkning. Men vi er samtidig villige til å fire på de lokale tilleggene, sa forbundsleder Hans O. Felix da EL & IT overleverte sine krav 25. mars. Siden den gang har flere LO-forbund stilt samme krav. Fellesforbundet gikk til streik for å øke minstelønnssatsene i byggfagene, mens Arbeidsmandsforbundet nå står i kø hos meklingsmannen etter at arbeidsgiverne ville senke garantilønnssatsene både for renholdere og vektere. – Vi registrerer at dette er et gjennomgående tema for mange i år, noe som passer godt med våre krav på elektrooverenskomsten. Om det har noe å si for våre forhandlinger, er det for tidlig å si noe om, sier leder av forhandlingsavdelingen, Jan Olav Andersen.

Rotasjonsordninger
Et annet vanskelig tema er kravet om endringer i regelverket rundt innarbeidingsordninger/rotasjonsordninger, både for landanlegg og i nordsjøen. Signalet fra medlemmene som jobber langt hjemmefra, er at de vil ha ordninger som åpner for at de kan jobbe mye mens de er på jobb, og deretter få mye fritid hjemme med familien. I forkant av forhandlingene har et eget utvalg jobbet med løsninger. Rotasjonsordninger var også tema for Fellesforbundets verkstedsoverenskomst, noe som kan ha lettet på noe av trykket i EL & ITs forhandlinger. På den annen side er teksten i de to tariffavtalene til henholdsvis Fellesforbundet og EL & IT såpass ulike at det ikke er sikkert EL & IT har fått noe gratis ved at Fellesforbundet har gått i front.

Inn- og utleie
EL & IT har også som mål å få på plass bedre regler for inn- og utleie. Det har vært et stort ønske fra tillitsvalgte ute, som mener tariffavtalen ikke fungerer slikt det står nå. Forbundet krever derfor inn i avtalen at bedriften skal dokumentere overfor de tillitsvalgte både om innleide har fagbrev, godkjenning fra DSB og hvordan de har avtalt med utleier hvordan krav til oppfølging av fagarbeidere skal foregå.

Likestilling
Det går også en klar likestillingslinje i EL & ITs krav i år. De krever blant annet at fravær på grunn av foreldrepermisjon likestilles med militærtjeneste med hensyn til lønnsansiennitet, slik at verken menn eller kvinner skal tape lønnsmessig på å velge å ta foreldrepermisjon. De krever også lønnet velferdspermisjon ved oppfølging av barn på skole/barnehage, eller til lege, tannlege og lignende. Og de krever at omsorgspermisjon gir rett til ordinær lønn under permisjonen.

Natt til 1. mai
Partene har hatt god tid til å fordøye hverandres krav. Når de nå møtes på nytt i dag, er det for å starte reelle forhandlinger. Frist for å komme til enighet er natt til 1. mai. Blir det ikke enighet da, må partene ta turen innom Riksmeklingsmannen.