Noen klubber har fått gode tilbud i de lokale forhandlingene

Klubblederkonferansen diskuterte grundig hvilke krav som har vært reist og hvilke utfordinger forhandlingene de har møtt.

klubblederkonf-16.06.08.ppt