Norsk Folkehjelp på dagsorden

Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening ble avholdt i dag 9. oktober 2009. Åse Vaksinen Sælensminde fra Norsk Folkejelp (bildet) var gjest på møtet.

På dagsorden stod orientering om regnskap, valg av ny kasserer, og orientering om ombygging av K71. Remi Unnvik ble valgt som ny kasserer etter Atle Rasmussen som er ansatt som organisasjonssekretær.
Tre heldige vinnere fikk hvert sitt reisegavekort fra fagforeningens vervekampanje. Se egen artikkel.
Det var også orientering om Norsk Folkehjelp. Åse Vaksinen Sælensminde fra Norsk Folkejelp orienterte om deres aktivitet.
Rolf Åsmund Skår og Jon Kristian Viken orienterte under samme punkt fra deres tur til Vestbredden i april.
Det var 79 deltakere på halvårsmøtet på det meste.