Nye satser i Landsoverenkomsten

Forbundet har satt opp en protokoll med Norsk Teknologi om de nye lønnssatsene gjeldende fra 1 mai 2015. Tillegget for fagarbeidere blir på kr 5,53. Offshore er økningen for fagarbeidere kr 8,63. For fagarbeidere blir § 3A-satsen for første gang over 200 kroner. Den nye satsen er kr 201,97. I reguleringen er det tatt høyde for at satsene i § 3A ifølge protokollen fra den frivillige voldgiften skulle reduseres med 36 øre ved mellomoppgjøret i 2015. Les protokollen som er vedlagt.

mellomoppgjoeret_2015.pdf