Nye satser i Landsoverenskomsten fra 1.5.2011

11. april ble det inngått protokoller mellom Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet om regulering av lønnssatsene i 2011. Fra 1. april til 30. april skal fagarbeidere og arbeidstakere uten fagbrev ha ett lønnstillegg på kr. 2,- pr. time. For lærlingene er satsen for beregningsgrunnlag regulert med 2 kroner. Tilleggene er gitt i henhold til de ulike satsene, se for øvrig vedlagt protokoll. Fra 1. mai er alle generelle lønnssatser regulert i Landsoverenskomsten for elektrofag. For fagarbeideren er økningen i §3A kr.6,39 ( inkl. kr.2 fra 1.april), den nye satsen blir dermed kr.179,03. Beregningsgrunnlaget for lærlinger øker til kr.224,83 noe som gir en lærling i 7. halvår en økning på kr.3,61. Satsen for offshorelønn, fagarbeider økes til kr. 271, 27, en økning på kr.10,14.