Også Landsstyret prioriterer AFP

Landsstyret er det høyeste organ mellom Landsmøtene i EL&IT-forbundet, og hadde lønnsoppgjøret 2008 som en av de store sakene under sitt møte 11. og 12. desember 2007.
LO-leder Roar Flåten og forhandlingsleder Jan Olav Andersen innledet til saken.

Landsstyret vedtok å gå inn for at oppgjøret 2008 gjennomføres som et samordnet oppgjør med AFP som den viktige saken.
Det ble vedtatt en tariffpolitisk uttalelse som du kan lese her.
Neste stopp i forberedelsene til tariffoppgjøret er nå LOs representantskap i midten av februar.

Nærmest i bildet ser du tre av representantene fra Elektroarbeidernes Fagforening; Atle Rasmussen, Ole Erik Thingnes og Kristian Pedersen.