Olje og anleggskonferansen i Haugesund

Olje og anleggskonferansen er i gang i Haugesund der Elektroarbeidernes fagforening har en delegasjon på 10.

Olje og anlegg 2016 - helel delegasjonen