Andre verv

Her følger en oversikt over andre verv i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland:

Valgkomite for 2020
Leder Kolbjørn Lygre, Bravida, Bergen
Jon Magne Årvik, Eid
Medlem Kristoffer Rafdal, Kværner, Stord
Medlem Nils gunnar Knutsen Bergen
+ styrets representant

Revisorer – Kontrollkomite
Revisor Ove Andre Bogstein, Aker Bergen
Vara Arild Grimstad, Thunestvedt, Bergen
Revisor Eirik Breistrand, Oneco Vest as
Vara Bjørn Fidjeland, Aker, Bergen

Budsjettkomite
Leder Atle Rasmussen
Kasserer  Heidi Lie
Medlem Øyvind Grindheim, Bilfinger, Svelgen
Medlem Roger Nese, M.Thunestvedt, Bergen
Medlem Christoffer Rafdal, Kværner, Stord
Medlem Karsten Bøe, Aibel , Bergen

Styret i Kalfarvei 71 (innstilling til generalforsamling 5. mai 2017)
Leder Atle Rasmussen
Kasserer Øyvind Landsvik
Medlem Kolbjørn Lygre
Medlem Svein Østensen
Medlem Remi Unnvik  (valgt av ansatte)

Styret i Stiftinga Sjøhuset
Leder Kristian Pedersen
Medlem Vegar MoeHenriette Thorsen
Medlem Alf Kåre Nonås
Medlem Inge Øpstad
Medlem Ernst M. Endresen
Medlem Arne Runnane
Revisor Sigurd Sævareid
Revisor John Arne Handeland

AOF Representantskap Hordaland
Representant Åge Blummenfelt
Representant Inge Øpstad
Vararepresentant Atle Rasmussen
Vararepresentant Christoffer Rafdal

Bergensavisens årsmøte
Representant Atle Rasmussen

Landsstyret i EL og IT Forbundet
Sigurd Sævareid
Atle Rasmussen
Heidi Lie
Karsten Bøe
Vara: Øyvind Grindheim, Roger Nese, Bjarne Trondsen, Rune Myntevik.

Representanter i distriktets ungdomsutvalg
Kjersti Tresland
Preben Voltersvik
Marcus Taranger
Magnus Tveit Hamre

Representanter i distriktets Studie- og HMS utvalg
Øyvind Landsvik
Åge Blummenfelt

Representantskapet i LO Bergen og Omland
Atle Rasmussen, representant
Åge Blummenfelt, representant
Vararepresentanter: Øyvind Landsvik, Heidi Lie, Kjersti Tresland

Oppdatert 21. januar 2019