Andre verv

Her følger en oversikt over andre verv i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland:

Valgkomite for 2020
Nils Gunnar Knutsen Aibel
Medlem Kristoffer Rafdal, Kværner, Stord
Medlem Jon – Mange Aarvik

Kristin Thomsen -Caverion
+ styrets representant

Revisorer – Kontrollkomite
Leder Ove Andre Bogstein, Aker Bergen
Representant Arild Grimstad, Thunestvedt, Bergen
Representant Eirik Breistrand, Oneco Vest as
Vara Inge Øpstad , Aker,Stord

Budsjettkomite
Leder Atle Rasmussen
Kasserer  Heidi Lie
Medlem Øyvind Grindheim, Bilfinger, Svelgen
Medlem Roger Nese, M.Thunestvedt, Bergen
Medlem Christoffer Rafdal, Kværner, Stord
Medlem Karsten Bøe, Aibel , Bergen

Styret i Kalfarvei 71 (innstilling til generalforsamling 5. mai 2017)
Leder Atle Rasmussen
Kasserer Øyvind Landsvik
Medlem Kolbjørn Lygre
Medlem Svein Østensen
Medlem Remi Unnvik  (valgt av ansatte)

Styret i Stiftinga Sjøhuset

Medlem Vegar Moe

Medlem Henriette Thorsen
Medlem Alf Kåre Nonås
Medlem Inge Øpstad
Medlem Ernst M. Endresen
Medlem Arne Runnane
Revisor Sigurd Sævareid
Revisor John Arne Handeland

AOF Representantskap Hordaland
Representant Åge Blummenfelt
Representant Inge Øpstad
Vararepresentant Atle Rasmussen
Vararepresentant Christoffer Rafdal

Bergensavisens årsmøte
Representant Atle Rasmussen

Landsstyret i EL og IT Forbundet
Sigurd Sævareid
Karsten Bøe
Øyvind Grindheim,

Roger Nese,

Representanter i distriktets ungdomsutvalg
Kjersti Tresland
Preben Voltersvik
Marcus Taranger
Magnus Tveit Hamre

Representanter i distriktets Studie- og HMS utvalg

Kjell Sverre Aasheim

Rune Myntevik

Representantskapet i LO Bergen og Omland
Atle Rasmussen, representant
Åge Blummenfelt, representant
Vararepresentanter: Øyvind Landsvik, Heidi Lie, Kjersti Tresland

Oppdatert august 2020