Formål

Elektroarbeidernes Fagforening har til oppgave å organisere arbeidstakere i elektroinstallasjonsbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane, og opprette tariffavtaler med de aktuelle elektroentreprenørbedriftene.
Målet med dette arbeidet er å sikre medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, ut fra en erkjennelse av at sammen står vi sterkere enn hver for oss.

Elektroarbeidernes Fagforening er tilsluttet EL og IT Forbundet som er det femte største forbundet i LO, og inngår slik som en del av den nasjonale og internasjonale fagbevegelsen.
Elektroarbeidernes Fagforening er idémessig forankret i arbeiderbevegelsens klassiske visjon om fellesskap, økonomisk demokrati og en rettferdig fordeling av verdiskapingen.

Fra vårt bransjemessige ståsted i fagbevegelsen og med vår historiske bakgrunn, føler vi et særlig ansvar for å slåss for en god og trygg elektrofagutdanning, som sammen med nasjonale faglige forskrifter skal danne bærebjelken i en trygg og forutsigbar produksjon og bruk av elektrisitet i Norge.

 

Oppdatert 20. januar 2019