Historie

Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland Sogn og Fjordane ble stiftet 1. juli 1997. Stiftelsen innebar en samling av alle de organiserte elektromontørene i privat sektor i Hordaland og Sogn og Fjordane i en fagforening. I 2020 ble fylkene Hordaland og Sogn & Fjordane slått sammen til det nye Vestland fylke, og navnet på fagforeningen ble endret til Elektroarbeidernes Fagforening Vestland.

Samlingen var et resultat av en naturlig samfunnsmessig utvikling med hensyn til organisasjon og arbeidsliv, og en forståelse mellom de to store fagforeningene i dette området, Elektromontørenes Forening i Bergen og Stord Elektrikarforening.

Elektromontørenes Forening ble stiftet i Bergen i 1903, og tilsluttet Jern og Metallarbeiderforbundet. Foreningen var blant drivkreftene bak stiftingen av et eget elektrikerforbund i 1918. I 1931 ble foreningen i likhet med resten av fagbevegelsen i Bergen ekskludert fra LO. Fra 1934 var Elektromontørenes Forening tilsluttet Bygningsarbeiderforbundet fram til man i 1949 igjen tilsluttet seg Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund.

Stord Elektrikarforening ble stiftet i 1953 i miljøet rundt skipsindustrien på Stord, og tilsluttet Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund. Foreningen ble etter hvert samlende for elektromontørene i hele Sunnhordland, og etablerte seg etter hvert med en fast ansatt ledelse, slik forholdene også var i Bergen.

Sammen med resten av Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund fulgte Elektroarbeidernes Fagforening med over i det nystartede EL&IT-Forbundet i 1998.

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland er i dag EL og IT Forbundets største fagforening med medlemmer både innenfor tradisjonell elektroinstallasjon, svakstrøm og ikke minst innenfor oljemiljøet og skipsinstallasjon.

I forbindelse med 100-årsjubileet gav Elektroarbeidernes Fagforening Vestland ut sin egen historiebok: ”Elektrikere mot strømmen”, ført i pennen av Jone Kristian Sunde. Boken er på 450 sider og rikt illustrert. Den er et viktig bidrag både til lokalhistorie og arbeiderbevegelsens historie, og anbefales både som kilde og spennende lesning for dem som er opptatt av historie, eller bare vi vite mer.

Om boken ikke skulle være tilgjengelig ved ditt lokale bibliotek vær vennlig å ta kontakt med Elektroarbeidernes Fagforening Vestland så vil vi hjelpe deg.