Fagforeningsstyret og Arbeidsutvalget

Fagforeningsstyret

Leder Atle Rasmussen
Nestleder Sigurd Sævareid, Kværner, Stord
Sekretær Øyvind Grindheim, Bilfinger, Svelgen
Kasserer Heidi Lie, Bravida, Bergen
Styremedlem Karsten Bøe, Aibel, Bergen
Styremedlem Bjarne Trondsen, Bravida Førde
Styremedlem Roger Nese, Thumnestvedt, Bergen
Styremedlem Magnus Tveit Hamre, Ungdommen sin representantArye

Styremedlem  Karsten Eriksen, Austevoll Elektro, Austevoll

1. Vara Rune Myntevik, Helland Elektro, Lindås
2. Vara Vegard More, TB Stord

3

4 vara Henirette Thorsen, TB Stord

Organisasjonssekretær Åge Blummenfelt
Organisasjonssekretær Kjell Sverre Aasheim
Organisasjonssekretær Remi Unnvik

Organisasjonsekretær Øyvind Landsvik

 

 

Arbeidsutvalget

Atle Rasmussen
Sigurd Sævareid, Kværner, Stord
Øyvind Grindheim, Bilfinger, Svelgen

Heidi Lie, Bravida Bergen
Øyvind Landsvik, Caverion, Bergen
Kjell Sverre Aasheim
Åge Blummenfelt

 

Oppdatert juni 2020