Fagforeningsstyret og Arbeidsutvalget

Fagforeningsstyret

Leder Atle Rasmussen
Nestleder Sigurd Sævareid, Aker Solutions avd Stord
Sekretær Rune Myntevik, Helland Elektro
Kasserer Heidi Lie, Bravida Bergen
Styremedlem Karsten Bøe, Aibel
Styremedlem Roger Nese, Magnus M. Thunestvedt

Styremedlem Henriette Thorsen, Teca avd Stord

Styremedlem Bård Honningsvåg, Eltel Networks
Styremedlem Magnus Tveit Hamre, Ungdoms representant

Vara Ungdomsrepresentant Erik Dale

1. Vara  Ove Andre Bogstein, Aker Solutions Bergen

2. Vara Kristin Thomsen, Magnus M. Thunestvedt
3. Vara  Oddbjørn Kaland, Mesta AS avd Elektro Bergen

4. Vara

5. Vara

Organisasjonssekretær Øyvind Huus

Organisasjonssekretær Kjell Sverre Aasheim

Organisasjonssekretær Remi Unnvik

Organisasjonssekretær Øyvind Landsvik

 

 

Arbeidsutvalget

Atle Rasmussen

Sigurd Sævareid, Kværner, Stord

Rune Myntevik, Helland Elektro

Heidi Lie, Bravida Bergen

Remi Unnvik

Øyvind Landsvik

Kjell Sverre Aasheim

Øyvind Huus

 

Oppdatert 24 februar 2023