Oversikt over utvalgene i Fagforeningen

Studieutvalget

Studieutvalget har til oppgave å fremskaffe, planlegge og gjennomføre fagforeningskurs, og spesielle kurs fagforeningen etterspør.

Studieutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Kjell Sverre Aasheim, Organisasjonssekretær
Medlem Åge Blummenfelt, Organisasjonssekretær
Medlem Eivind Skjerdal, Caverion, Nordfjordeid
Medlem Heidi Lie, Bravida, Bergen
Medlem Christoffer Rafdal, Kværner, Stord
Medlem Rune Myntevik, Helland Elektro, Ostereidet
Medlem Roger Nese, M. Thunestvedt, Bergen

Oppdatert 3. februar 2019

Fagutdanningsutvalget

Fagutdanningsutvalget har til oppgave å øke interessen for, og sette på dagsorden fagutdanning og skolepolitikk, både innenfor egen organisasjon og utenfor.

Fagutdanningsutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Roger Nese, Thunestvedt, Bergen
Medlem Fredrik Grytdal, Bravida, Bergen

Medlem Åge Blummenfelt
Medlem Jon Kristian Viken, Caverion, Bergen
Medlem Tina Kleppe Ottesen, Sønnico, Bergen
Medlem Magnus Tveit Hamre, Caverion, Bergen

Medlem Kolbjørn Lygre, Bravida, Bergen

 

Oppdatert 3 januar 2019

Skips- og oljeutvalget

Skips- og oljeutvalget har til oppgave å øke interessen for, og sette på dagsorden saker relatert til verftsindustrien og olje- og gassindustrien, og å samordne fagforeningens arbeid innenfor dette arbeidsområdet.

Skips- og oljeutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder  Karsten Bøe, Aibel, Bergen

Medlem Trond Karlsen, Aker, Bergen
Medlem Sigurd Sævareid, Kværner, Stord
Medlem Christer Wiik Nilsen, Voith Industrial Services, Mongstad

Medlem Atle Rasmussen, Administrasjonen
Medlem Terje Høysæther, Maritim Elektro, Kvam
Medlem Lars Chrstian Solheim, Aibel, Bergen
Medlem Ove Andre Bogstein, Aker, Bergen
Medlem Nils Gunnar Knutsen, Aibel, Bergen
Medlem Inge Øpstad, Kværner, Stord

Oppdatert 3 januar  2019

Medieutvalget

Medieutvalget har til oppgave å utgi fagforeningens medlemsblad MONTØRFORUM, og å behandle mediepolitiske saker, og gi råd om mediepolitikk.

Medieutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Åge Blummenfelt, Organisasjonssekretær
Medlem Nils Gunnar Knutsen, Aibel, Bergen
Medlem Bjarne Trondsen, Bravida, Førde
Medlem Aleksander Kjelby, Caverion, Bergen
Medlem Inge Øpstad, Kværner Stord

Medlem  Vegard Moe TB Stord

Medlem John Inge Skogseth

Oppdatert 3 januar  2019

Tariffutvalget

Tariffutvalget har til oppgave å sette akkordtariffen på dagsorden ved å øke interessen for, kunnskapen om og bruken av akkordtariffen innenfor egen organisasjon.

Tariffutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Øyvind Landsvik, Caverion, Bergen
Medlem Øyvind Grindheim, Bilfinger, Svelgen
Geir Gjestad, Bravida, Bergen
Medlem Arild Grimstad, Thunestvedt, Bergen
Medlem Stig Morten Villanger, Bravida, Bergen
Medlem Andreas Nielsen, Knut Knutsen

Preben Voltersvik, Caverion, Bergen

Oppdatert 3 januar 2019

Montørjentene

På årsmøte i representantskapet i 2012 ble det bestemt å etablere en jentegruppe kalt Montørjentene.
Utvalget skal arbeide for å utvikle elektrofagene som et bransjeområde godt tilpasset kvinner. Herunder også avholde egne kvinne-konferanse/møter som del av dette. Delta på forbundets kvinnerelaterte prosjekt og møter.

Ledergruppe på tre personer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Heidi Lie, Bravida, Bergen
Medlem Tina Kleppe Ottesen, Sønnico, Bergen
Medlem Henriette Thorsen, Apply Rig & Modules

Kari Aasheim, Kværner Stord

Kristin Thommesem

Oppdatert 3 januar 2019

Ungdomsutvalget (2008 – 2016)

Ungdomsutvalget ble opprettet av årsmøtet 2008.
Ungdomsutvalget skulle være et fora for å ta opp særskilte tema og forhold som berører de yngre kreftene i fagforeningen.
De ville også være representanter til distriktets, forbundets og fagbevegelsens øvrige ungdomsfora.
Utvalget kunne også bidra ved verving og informasjonsarbeid.
Ungdomsutvalgets leder hadde fast plass i fagforeningens styre. Sekretær var personlig vara.
Medlemmene ble valgt for to år om gangen

Årsmøtet 2016 vedtok å legge ned ungdomsutvalget, og at en ungdomsrepresentant skulle velges til styret.

Oppdatert 27.april 2016