Oversikt over utvalgene i Fagforeningen

Studieutvalget

Studieutvalget har til oppgave å fremskaffe, planlegge og gjennomføre fagforeningskurs, og spesielle kurs fagforeningen etterspør.

Studieutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Kjell Sverre Aasheim, Organisasjonssekretær
Medlem Åge Blummenfelt, Organisasjonssekretær
Medlem Eivind Skjerdal, Caverion, Nordfjordeid
Medlem Heidi Lie, Bravida, Bergen
Medlem Christoffer Rafdal, Kværner, Stord
Medlem Rune Myntevik, Helland Elektro, Ostereidet
Medlem Roger Nese, M. Thunestvedt, Bergen

Oppdatert 11 august 2020

Fagutdanningsutvalget

Fagutdanningsutvalget har til oppgave å øke interessen for, og sette på dagsorden fagutdanning og skolepolitikk, både innenfor egen organisasjon og utenfor.

Fagutdanningsutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Roger Nese, Thunestvedt, Bergen
Medlem Fredrik Grytdal, Bravida, Bergen

Medlem Åge Blummenfelt
Medlem Jon Kristian Viken, Caverion, Bergen
Medlem Brita Rabben Austevoll Elektro
Medlem Magnus Tveit Hamre, Caverion, Bergen

Medlem Kolbjørn Lygre, Bravida, Bergen

 

Oppdatert 12 august 2020

Skips- og oljeutvalget

Skips- og oljeutvalget har til oppgave å øke interessen for, og sette på dagsorden saker relatert til verftsindustrien og olje- og gassindustrien, og å samordne fagforeningens arbeid innenfor dette arbeidsområdet.

Skips- og oljeutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder  Karsten Bøe, Aibel, Bergen

Medlem Trond Karlsen, Aker, Bergen
Medlem Sigurd Sævareid, Kværner, Stord
Medlem Vegard Moe, TB, Stord

Medlem Ove Andre Bogstein, Aker, Bergen

Medlem Nils Gunnar Knutsen, Aibel Bergen
Vara Cristoffer Rafdal, Kværner, Stord

Vara, Bjørn Fidjeland, Aker Bergen

Vara, Magne Rygg, Aibel Bergen

Oppdatert 12 august  2020

Medieutvalget

Medieutvalget har til oppgave å utgi fagforeningens medlemsblad MONTØRFORUM, og å behandle mediepolitiske saker, og gi råd om mediepolitikk.

Medieutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Nils Gunnar Knutsen, Aibel, Bergen

Medlem Åge Blummenfelt organisassjonssekretær
Jon – Inge Skogseth Frøland & Noss

Medlem Inge Øpstad, Kværner Stord

Medlem  Geir Gjestad, Bravida Bergen

Medlem Vegard Moe TB Stord

Medlem Ole Jørgen Frimann Nilsen TB Bergen

Oppdatert august 2020

Tariffutvalget

Tariffutvalget har til oppgave å sette akkordtariffen på dagsorden ved å øke interessen for, kunnskapen om og bruken av akkordtariffen innenfor egen organisasjon.

Tariffutvalgets medlemmer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Geir Gjestdad Bravida Bergen
Medlem Øyvind Grindheim, Bilfinger, Svelgen
Medlem Arild Grimstad, Thunestvedt, Bergen
Medlem Øyvind Myklebust Huus Bergen
Medlem Andreas Nielsen, Knut Knutsen

Medlem Preben Voltersvik, Caverion, Bergen

Oppdatert 11 august 2020

Montørjentene

På årsmøte i representantskapet i 2012 ble det bestemt å etablere en jentegruppe kalt Montørjentene.
Utvalget skal arbeide for å utvikle elektrofagene som et bransjeområde godt tilpasset kvinner. Herunder også avholde egne kvinne-konferanse/møter som del av dette. Delta på forbundets kvinnerelaterte prosjekt og møter.

Ledergruppe på fem personer velges av representantskapets årsmøte for et år om gangen.

Leder Heidi Lie, Bravida, Bergen
Medlem Brita Rabben, Austevoll Elektro
Medlem Henriette Thorsen, Apply Rig & Modules

Medlem, Linn Iren Horgen Aker Sollution Bergen

Kristin Thommesem

Oppdatert august 2020

Ungdomsutvalget (2008 – 2016)

Ungdomsutvalget ble opprettet av årsmøtet 2008.
Ungdomsutvalget skulle være et fora for å ta opp særskilte tema og forhold som berører de yngre kreftene i fagforeningen.
De ville også være representanter til distriktets, forbundets og fagbevegelsens øvrige ungdomsfora.
Utvalget kunne også bidra ved verving og informasjonsarbeid.
Ungdomsutvalgets leder hadde fast plass i fagforeningens styre. Sekretær var personlig vara.
Medlemmene ble valgt for to år om gangen

Årsmøtet 2016 vedtok å legge ned ungdomsutvalget, og at en ungdomsrepresentant skulle velges til styret.

Oppdatert 27.april 2016