Ønsker bedre økonomi i barnehager

Remi Unnvik var på talerstolen på Landsmøtet i dag lørdag. Han snakket og kommuneøkonomi i mørkeblå kommuner og innstramminger overfor barnehager. Det var utdanningsministeren han snakket til. Kristin Halvorsen var en av innlederne på Landsmøtet i dag.