Oppdatering om mekling 9 og 10 april

Søndag klokken 12.00            Ingen utvikling i meklingen

Søndag klokken 08.00          Det pågår fremdeles mekling

Lørdag klokken 24.00           Det er fremdeles mekling

Lørdag klokken 21.00            Det er fremdeles mekling

Lørdag klokken 13.00            Det er fremdeles mekling.