Oppdateringskurs for elektrikere Bergen Maritime høsten 2014

Høsten 2014 starter oppdateringskurs for elektrikere i Bergen. Kurset tar for seg 7 moduler over 14 dager. Kurset gjennomføres med 2 kursdager per uke. Dato blir fastsatt når vi har påmelding til kurset.

kursinvitasjon_bgm__hoesten_2014.doc