Oppfriskningskurs for elektrikere på Bergen Maritime i til høsten

Det blir oppdateringskurs for elektrikere på Bergen Maritime. Kurset som er på 14 dager blir gjennomført med 2 dager i uken over 7 uker. Oppstart blir trolig i uke 38, men dette må avklares nærmere. Endelig dato kommer i ca 20 august, men dere kan allerede nå se om det passer å melde seg på.

kursinvitasjon_bgm__hoesten_2013.docx