Oppfriskningskurs for elektrikere på Bergen Maritime starter uke 42

Kurset er åpent for EL og IT Forbundets medlemmer som er organisert på Landsoverenskomsten for elektrofag. Det forutsettes at deltakerne tar alle modulene. Kurset finansieres gjennom ELBUS stipend, stipend fra LO utdanningsfond og støtte gjennom opplæringsutvalgene på bedriftene. For å få støtte fra LO stipend kreves minimum 3 år medlemskap.

kursinvitasjon_bgm__hoesten_2013.doc