Oppstartkonferanse for utvalgene

Alle medlemmer i fagforeningens utvalg er invitert til en oppstartkonferanse 25 april. Konferansen forgår i huset vårt og starter klokken 10.00

Konferansen er beregnet å vare ut dagen.