Ove til LO kongressen

Ove Toska ble av Landsstyret den 10. desember valgt som en av forbundets delegater til LO kongressen 2009.