Øygarden Elektriske stifter klubb

Vi gratulerer medlemmene i Øygarden Elektriske med stifting av klubb.

På stiftingsmøtet 6 februar 2008 var 15 medlemmer samlet for å stifte montørklubben.
Som klubbstyre ble valgt klubbleder Ansgar Blom, nestleder Erlend Stølsnes, sekretær Renate Langedal og kasserer Sten Ove Stenhjem.
Les stiftingsprotokollen her.