Plass på kurs i Førde

Det er fremdeles ledige plasser på oppdateringskurset for elektrikere som går i Førde i uke 19, 21, 37 og 39. Kurset oppdaterer deg som har tatt fagbrev før reform 94 til dagens standard. Dersom du er interessert ta kontakt med fagforeningen umiddelbart.

invitasjon_med_logo.doc