Positivt at 14-28 blir rotasjon offshore

Det er positivt at vi i nattens mekling fikk vi gjennomslag for et krav vi har jobbet med lenge, nemlig 14/28 rotasjon offshore. Det er også andre positive elementer i forslaget. Styret i Elektroarbeidernes Fagforening skal ha møte tirsdag 22 mai. Da vil det komme en uttalelse som tar for seg hele meklingsresultatet.

Se tariffinfo fra EL&IT forbundet samt riksmeklers møtebok.

tariffinfo_lok_11_2012-loesning_1652012.doc
moetebokogforslag_riksmekler_1652012.pdf