Produktivitetsavtalene trenger fornying

De tillitsvalgte på fagforeningens konferanse om produktivitetsavtalene var enige om at det kan være lurt å jobbe å jobbe produktivitet, men at avtalene trenger en grundig fornying for å være aktuelle.

Vi har tjent penger i 40 år med akkord og produktivitet sier en engasjert Gunnar Røssland.