Program for kurset  21 til 23 januar er klart

Installasjonsutvalgets kurs på Bjørnefjorden starter onsdag 21 januar kl 11.00. Se vedlagt program

program for kurset jan 09.pdf
deltakerliste.pdf