Protokoll for LOK 2011

Protokollen for Landsoverenskomsten ligger må på hjemmesiden vår.

protokoll_endelig_lok_29_04_2011.pdf