Protokoll ved permittering pga. konflikt i annen bedrift

Dersom det blir streik kan en del av våre medlemmer bli ledige på grunn av konflikt i annen bedrift. Ved permittering gjelder Hovedavtalen paragraf 8. Vi har laget forslag til protokoll som kan benyttes

protokoll permitteringer ved konflikt i annen bedrift.doc