Provosert av Statoilbonuser

De tillitsvalgte i oljenæringen er meget provosert over at Statoil kan utbetale bonuser samtid som våre medlemmer hever trygd av mangel på oppdrag.

Se artikkel i Fri Fagbevegelse:
Fri Fagbevegelse