Rapport fra årsmøte i Aibelklubben

Aibelklubben hadde årsmøte i Haugesund fredag den 6. mars 2015.

Det var 29 påmeldte til årsmøtet, i tillegg til inviterte gjester frå fagforeninga i Rogaland og Hordaland, Sogn&Fjordane.
Det var ingen store inkomne saker. Rekneskapet vart banka utan kommentarar. Klubbstyret føreslo at klubben skulle knyta til seg eit fadderbarn, og oppmoda alle medlemmane gjera det same. Forslaget vart vedteke einstemmig.
Deretter var det duka for val, og Karsten Bøe vart gjenvalgt utan motkandidatar. Resten av klubbstyret vart valgt i henhald til innstillinga frå valkomitèen.
I etterkant av årsmøtet var bedriften og informerte om arbeidssituasjonen frametter, og kunne informera om fleire store prosjekt dei har fått den siste tida. Spesielt «Johan Sverdrup» var viktig å vinna. Etter infoen frå bedriften var det duka for ein finare 3-rettars middag til alle frammøtte.
Mvh Kjell Sverre Aasheim Elektroarbeidernes Fagforening