Regjeringen vedtar vikarbyrådirektivet

Arbeiderpartiet har bestemt seg for at regjeringen skal vedta vikarbyrådirektivet. Alle de store arbeidstakerorganisasjonene med LO i spissen har sagt nei. SP og SV stemmer nei i regjerningen, det betyr at Arbeiderpartiet må søke støtte hos høyre. Vi er dypt skuffet sier leder av Elektroarbeidernes Fagforening Ove Toska. Vi tror at dette vedtaket vil være med å endre norsk arbeidsliv på den måten at vikar blir det vanlige og ikke faste ansatte.