Rekordoppslutning på klubblederkonferanse

Elektroarbeidernes Fagforening avholder fredag 13. april klubblederkonferanse med fokus på tariffoppgjør og anstendig arbeidsliv blant annet i forbindelse med innleie. Godt over 50 tillitsvalgte deltar på klubblederkonferansen.


Det var godt over 50 tillitsvalgte på konferansen.


Det måtte settes inn flere bord og stoler for å få plass til alle.