Rekordoppsluttning

Klubblederkonferansen mandag 10. mars var veldig bra.

 

Det møtte 39 tillitsvalgte + 3 fra administrasjonen. Noe som er av det høyeste som noensinne har møtt på klubblederkonferanser.
Sakslisten var:
Gjenomgang av kravene fra LO med vekt på AFP.
Forberedelser til streik, med vekt på hva klubbene må gjøre frem til 1 april.
I tillegg hadde vi en gjennomgang av protokoller ved innleie av arbeidskraft.
Det ble vist til hvordan Byggmester Harald Langemyr fra Tønsberg og Rent fra Florø har opptrådt.

Klubbene må huske å ta kontakt med fagforeningen når det blir aktuelt med innleie av utenlandsk arbeidskraft.