«Rent-saken» må føre til solidaransvar

32 polske elektrikere arbeidet for Rent AS uten å få den lønna de skulle ha. Når de organiserte seg og EL&IT reiste krav, slo bedriften seg konkurs. Er det riktig at samfunnet skal betale eller bør hovedbedriften som bruker slike useriøse bemanningsbyrå punge ut?

Elektroarbeidernes Fagforening har jobbet mye i egen fagforening, i forbundet og fagbevegelsen forøvrig for å hindre at sosial dumping og svart økonomi skulle få innpass i våre arbeidsområder. Fagforeningen avdekker jevnlig forhold som blir tatt tak i.

28. juni hadde Dagbladet en artikkel om «Rent-saken» Et bemanningsselskap gir folk arbeid og lar være å betale de lønn.
Når kravet kommer, slår de seg konkurs.
Nå har vi rettet et krav på 1,6 mill i utestående beløp for våre polske medlemmer. Dette kravet er gått til bostyret etter konkursen og i tillegg rettes kravet til Aker Yards som har innleid disse som gjestearbeidere. Vi mener Aker Yards har et moralsk krav om «Solidaransvar» – som betyr at oppdragsgiver/innleiende bedrift skal være direkte ansvarlig for at lønn og feriepenger blir utbetalt til gjestearbeiderne, at lovpålagte forsikringer er i orden og at skattetrekk blir viderebetalt til det offentlige.

Pr i dag er dette et moralsk krav – men vi jobber bevisst og målrettet med våre politikere for å få dette lovfestet, sier fagforeningens leder Ove Toska.
Imens er det viktig å sikre alle innleide gjestearbeidere – enten de har norsk eller utenlandsk tale, har de samme lønns- og arbeidsvilkår som oss selv.
Dersom vi ikke gjør dette – vil forskjellene i bransjen vår øke og bransjen vår vil bli svært utrivelig og usikkert å arbeide i. Vær med å slå ring rundt en trygg og god bransje med rettferdig fordeling av verdiskapningen!

Ta derfor kontakt med oss om det blir tatt inn gjestearbeidere til din bedrift. Vi har åpent i fagforeningen i hele sommer sier Toska.
Husk at nå i sommer er det ferietid for mange – bedriftene har store arbeidsmengder – da kan fristelsen være store for å finne løsninger som «kjapt inn og kjapt ut igjen» – «lettere å få tilgivelse enn tillatelse».

IKKE BLI FRISTET – slike forhold vil alltid bli avdekket.

Vedlagt ligger artikkelen fra Dagbladet: Side 1. Side 2.