Representantskapet krever handling

Elektroarbeidernes Fagforening krever at regjeringen setter i verk en plan for å forhindre storstilt arbeidsledighet. Elektroarbeidernes Fagforening krever at det gis nye styringssignaler til Norges bank slik at rentenivået kan gå ned.

Elektroarbeidenes Fagforening har på halvårsmøte 17. oktober diskutert situasjonen i byggebransjen.

Byggebransjen har gjennom flere år vært preget av høy aktivitet. Prisene på varer og tjenester har steget kraftig i denne perioden. En av grunnene oppgangen i byggebransjen er rentenedsettelsene gjort av Norges Bank. Billigere renter og økte rammer for lån, har vært med å brakt prisene på boliger oppover. Nå har Norges Bank gjort en rekke rentehevinger og boligbyggingen har blitt halvert på kort tid. Prognosesenteret antyder 40.000 ledige i byggebransjen.

Renten har svingt opp og ned som en jojo siden 2002. Verken byggebransjen eller samfunnet generelt er tjent med at rentenivået er totalt uforutsigbart som det har vært de senere år.

Nå har stoppen i byggebransjen inntruffet samtidig med den sterke uroen i det amerikanske finansmarkedet. Vi har sett at den internasjonale finanskapitalen har spilt monopol med ufattelig mange penger. Vi forventer at bankene som har tjent gode penger gjennom flere år bruker av overskudd og utbytte til å senke rentenivået for folk flest

Regjeringen har latt store byggeprosjekter på vent i området vårt. Begrunnelsen har vært at det ikke er lurt å sette i verk store statlige prosjekter mens det er høykonjunktur. En argumentasjon som er fornuftig. Nå er det tid for å sette i verk statlige investeringer.

vi krever at regjeringen griper inn halvårsmøte 2008.pdf