Riksmeklers møtebok

Når et tariffoppgjør har gått til mekling, fremkommer resultatet av meklingen i form av riksmeklers møtebok. Vi oppfordrer til å lese der hva vi har oppnådd gjennom nattens forhandlinger. Fagforeningen kommer snart med kommentar til resultatet.

moetebokogforslag_riksmekler_1652012.pdf